Online İlişkisel Pazarlama

İnsan yapısında sosyalleşme çok önemli bir yer tutmaktadır. İnternet ortaya çıkmadan önce ürünlerin ya da hizmetlerin etkisi coğrafya ile sınırlı kalmaktaydı. İnternetin ortaya çıkmasıyla bu sınır ortadan kalktı, müşteriler ile işletmeler internet sayesinde bağlandılar.İlişkisel pazarlama kavramını ele aldığımızda, daha önce de belirttiğimiz gibi, ilişkisel pazarlama kısa süreli işlemsel bir ilişkidense uzun süreli müşteri

bağlılığını tercih eder. Müşteri bağımlılığının elde edilmesi için ise müşteri ile sürekli etkileşim içinde ve iletişim halinde olmalıdır. İnternet ise tam da

burada devreye girer. İnternet, müşteri ile işletmenin bağını daha da kuvvetlendirmiştir. Çünkü işletmeler internette oluşturulan sosyal topluluklarla, dolayısıyla insanlarla daha kolay etkileşim halinde olmuşlardır.

Arkadaşımın kurmuş olduğu “Yeni” adındaki bir yazılım firması için bir fikir beyan ettim. İnsanlarla ilişkimizi arttırabilmek için Eskişehir’de bulunan etkinlikleri ve işletmelerin yaptıkları kampanyaları bir arada toplayabileceğimiz bir web sayfası, web sayfasının yanında Facebook, Twitter, Google + gibi sayfalarda grup sayfası açmayı önerdim. Sonrasında ise yeni gelen öğrenciler için şehir danışmanlığı vermek gibi bir hizmet sağlayabileceğimizi söyledim (www.bookleta.com). İşletmelere ise üyelik teklif etmek gerekiyor. Şu an bütün sayfaları açtık ve etkinlikleri topluyoruz. Davetlerle adını duyurmaya çalışıyoruz. Sonrasında ise bazı pazarlama iletişimi faaliyetlerini uygulamayı düşünüyoruz.

Bu türlü bir fikirde öncelikle amaç yeni müşteriler bulmak. Onlara başka yerde görmedikleri bir değer yaratarak sayfa bağlılığını oluşturmak. Ancak buradaki soru şu:belirli bir sayıya ulaşıldığında yeni ziyaretçiler bulunmaya devam mı edilmeli yoksa bağlı müşterilere mi odaklanmalı? Bunun yanında, aynı zamanda işletmeler de bizim müşterimiz olacaklar. Bu durumda ilişkisel pazarlama paradigması müşterimiz olan işletmeler konusunda çok daha geçerlidir. Sonuç olarak müşteriyi elde tutma düzeyi yapılan işe göre değişmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *