Küresel Pazarlama, Pazarlama Planlaması ve Pazarlama Bilgi Sistemleri

Küresel pazarlama kavramıFirmalar küresel pazarlara tesadüfi ihracat, aktif ihracat, uluslararası pazarlama ve global pazarlama yollarıyla girebilmektedirler. İç pazarlarda olduğu gibi küresel pazarlarda da işletme çevresini etkileyen kültürel ve sosyal çevre, ekonomik çevre, demografik çevre, politik ve yasal çevre, teknolojik çevre gibi unsurlar bulunmaktadır. Bu unsurları düşündüğümüzde küresel bir oyuncu olan her firma bulunduğu her ülkede bu unsurlara göre “bulunduğu kabın şeklini almalıdır.” Örnek vermek gerekirse, bazı firmalar her ülkede ayrı bir strateji benimsemek yerine, benzer homojen grupları bularak pazar bölümlemesini onlara göre yapmaktadır.

Bunların yanında, işletmeler küresel pazarlara girerken tek ürün – mesaj, aynı ürün – ayrı mesaj, farklı ürün – aynı mesaj (bu kombinasyonlar arttırılabilir) gibi stratejilerle girmektedir. Bu durum dahi işletmelerin küresel pazarlama stratejilerini etkilemektedir.

Bunların yanında işletmelerin kullanacağı dağıtım kanalları, fiyatlama politikaları da değişmektedir. Bunların hepsi aslında bize 4p’yi anımsatmaktadır. Ancak küresel 4p ile küresel olmayan 4p arasında içinde bulunulan kültüre göre uygulama farklılıkları doğmaktadır. Örneğin Çin’de işletmeler arası bağlantılar daha ilişkiselken batı Avrupa ve Amerika’da firmalar arası ilişkiler daha işlemseldir. Bu yüzden küresel pazarlarda dikkat edilmesi gereken en önemli şey kültür kodlarını iyi çözümlemektir.

Pazarlama bilgi sistemleri ve pazarlama planlaması

Önce konunun içinde geçen kavramları açıklayalım. Bilgi sistemi, bilgi kümelerinin toplanması, saklanması, işlenmesi, karar verilmesi ve iletilmesi için gerekli olan bir bilgi kümeleri sistemi olarak tanımlanabilir. Bilgi sistemi ayrıca veri tabanı yönetim sistemi kullanan bir bilgisayar sistemidir. Pazarlama planı, şimdiki ve gelecekteki muhtemel gelişmeler ışığı altında kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek mübadeleleri gerçekleştirmek üzere malların, hizmetlerin ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlanması, tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin izlenecek yolu gösteren bir süreç olarak tanımlanabilir. İyi bir pazarlama planı doğru varsayımlara ve gerçek bilgilere dayanmalıdır bu yüzden bilgi sistemine ihtiyaç vardır. Küreselleşme sürecindeki bir işletmeyi ele aldığımızda, bir pazarlama planı uygulamak istediğinde bu, küresel olmayan bir firmaya göre biraz daha farklı olacaktır. Pazarlama bilgi sistemi, coğrafi bilgi sistemiyle beraber firmanın ülkesinin sınırları dışında ihtiyacı olacak başlıca unsurlardan ikisidir. Bunların yanında pazarlama bilgi sisteminin içerisinde bulunan haber alma (istihbarat) sistemi sayesinde de küresel pazarlardan bilgi toplayıp analiz edebileceklerdir. İyi bir pazarlama planı ve pazarlama bilgi sistemiyle firmalar, bayilerinden, mağazalarından ya da fabrikalarından topladıkları bilgileri, oralara gitmeden, düşük maliyetlerle analiz edip, çevresinde olup bitenlere hızlı bir reaksiyon verebileceklerdir.

Not: Ayrıntılı makale için yandaki Articler/Makaleler bölümünde bulunan Küresel Pazarlama Bilgi Sistemleri ve Pazarlama Planlaması makalesine bakın.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *